Articles Comments

Leki suplementy diety i kosmetyki » best online essays » Kilka uwag w kwestii urs test domowy – zachęcam do przeczytania

Kilka uwag w kwestii urs test domowy – zachęcam do przeczytania

Advertisment

zdrowie

A zatem drodzy czytelnicy szukacie informacji o produkcie Urs test domowy. I to nie budzi wątpliwości, bo gdy należy kupić produkt, to warto poznać opinie innych. Tymczasem opinie te bywają zdecydowanie różne. Bywa że jedni zachwycają się Urs test domowy a inni ludzie wręcz przeciwnie. Może komentarze pod tym artykułem ułatwią wam ustalić własne zdanie. Zdecydowanie często to zdanie innych przyjaciół decyduje o tym czy kupujemy czy raczej nie. Zachęcamy do komentowania.
Uwaga: urs test domowy kupisz w każdej aptece.
Rozpocznijmy od tego, że zdrowie to stan pełnego, odpowiedniego poczucia fizycznego, duchowego i ogólnoludzkiego, a nie tylko jako brak chorób ewentualnie zniedołężnienia. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o umiejętność wiedzenia produktywnego życia społecznego i materialnego” a także wymiar spirytualny. Życzę paniom i panom rychłego uleczenia kłopotów zdrowotnych.
Zatem do rzeczy – opiszmy urs test domowy.

  Ograniczenia metody Glukoza: pole reakcyjne nie reaguje z laktozą, galaktozą, fruktozą oraz innymi metabolitami, jak również z metabolitami leków o właściwościach redukujących (np. salicylany oraz kwas nalidiksydowy). Czułość testu może być też obniżona dla próbek moczu o wysokim ciężarze właściwym (>1,025) i przy stężeniu kwasu askorbinowego ≥ 25 mg/dl. Wysoki poziom ketonów ≥ 100 mg/dl może powodować wyniki fałszywie ujemne w przypadku próbek zawierających niewielkie ilości glukozy (50-100 mg/dl). Bilirubina: bilirubina nie może być obecna w prawidłowym moczu, zatem otrzymanie wyniku pozytywnego, oznaczającego także ilości śladowe wskazuje na podłoże patologiczne oraz wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Reakcje odczynnika powinny wystąpić przy próbkach zawierających duże ilości chlorpromazyny albo rifampicyny, które powinny dawać wyniki fałszywie dodatnie.9 Obecność barwników żółciowych, pochodnych bilirubiny, może utrudniać otrzymanie wiarygodnych wyników, sytuacja ta objawia się poprzez otrzymanie nietypowych kolorów na wskaźniku. Wysokie stężenie kwasu askorbinowego może obniżyć czułość testu. Ciała ketonowe: pole testowe nie wchodzi w reakcje z acetonem oraz kwasem β-hydroksymaslowym.8 Fałszywe wyniki „śladowe” powinny wystąpić w moczu mocno zabarwionym albo zawierającym grupy sulfhydrylowe. Cieżar właściwy: zakwaszenie organizmu ciałami ketonowymi albo podwyższony poziom białka (powyżej 300mg/dl) może dawać zawyżone wyniki. Na wyniki testu nie mają wpływu niejonowe składniki moczu takie, jak glukoza. Jeśli pH próbki moczu wynosi 7 albo więcej, to także ciężar właściwy należy podwyższyć o 0,005. Krew: jednolity kolor niebieski wskazuje na obecność mioglobiny, hemoglobiny albo zhemolizowanych erytrocytów.8 Pojawienie się rozproszonych albo regularnych niebieskich plamek oznacza obecność nieuszkodzonych erytrocytów. By zwiększyć dokładność testu oznaczono oddzielne skale barwne dla hemoglobiny oraz erytrocytów. Nasza krew czesto wykrywana może być w moczu kobiet w czasie menstruacji. Wysokie pH moczu może obniżać czułość testu, a średnie do wysokiego stężenie kwasu askorbinowego może hamować wysycenie koloru. Obecność bakteryjnej peroksydazy zwiazanej z infekcja dróg moczowych może dawać falszywie dodatnie wyniki. Test może być nieznacznie bardziej czuły dla wolnej hemoglobiny oraz mioglobiny niż dla nieuszkodzonych erytrocytów. pH: skoro nie zastosuje sie wskazań instrukcji oraz nadmiar moczu pozostanie na pasku, może wystąpić zjawisko „przejścia”, polegające na tym, że kwaśny bufor z odczynnika białkowego przesączy się na pole testowe pH, zaniżając wynik pH. Zróżnicowane steżenia buforów moczowych nie zakłócają wyników testu. Białko: jakikolwiek odcień zieleni oznacza obecność białka w moczu. Test może być wysoce czuły dla albumin oraz mniej czuły dla hemoglobin, globulin oraz mukoprotein.4 Negatywny wynik testu nie wyklucza obecności owych bialek. Mocz wysoce zbuforowany lub zasadowy może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Próbki moczu zanieczyszczone czwartorzędowymi zwiazkami amonu albo środkami do czyszczenia skóry zawierającymi chlorheksydynę może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Mocz o wysokim cieżarze właściwym może dawać wyniki fałszywie ujemne. Urobilinogen: wszystkie wyniki poniżej 1mg/dl interpretuje się jako prawidłowe. Otrzymanie wyniku negatywnego nie wyklucza obecności urobilinogenu. Pole testowe może reagować z substancjami zbadanymi jako interferujące z odczynnikiem Ehrlicha, takimi jak kwas p-aminosalicylowy oraz sulfonamidy.10 Formalina może powodować wyniki fałszywie ujemne. Test nie sluży do wykrycia porfobilinogenu. Azotyny: test może być swoisty dla azotynów oraz nie wchodzi w reakcje z żadną inną substancja wydalaną z moczem. Pojawienie sie jakiegokolwiek wysycenia koloru jednolicie różowego do czerwonego oznacza wynik dodatni, wskazujący na obecność azotynów. Intensywność barwy nie może być proporcjonalna do ilości bakterii obecnych w próbce moczu. Różowe plamki albo różowe zabarwienie brzegów pola testowego nie powinno być też odczytywane jako wynik pozytywny. Zaleca się porównywanie otrzymanego koloru na białym podlożu, co może pomóc w zauważeniu wyniku dla niskiego poziomu azotynów. Kwas askorbinowy w stężeniu powyżej 30 mg/dl może powodować wyniki fałszywie ujemne w moczu zawierajacym mniej niż 0,05 mg/dl azotynów. Czułość tego testu ulega pogorszeniu w przypadku próbek moczu mocno alkalicznych albo z wysokim ciężarem właściwym. Dla otrzymania dokładnych wyników nie powinno się zażywać antybiotyków na trzy dni przed przeprowadzeniem badania. Wyniki ujemne można otrzymać w przypadku infekcji dróg moczowych wywołanej poprzez mikroorganizmy nie zawierające reduktazy przekształcającej azotany w azotyny; skoro mocz nie może być wystarczająco bardzo długo (co najmniej 4 godziny) przetrzymany w pęcherzu moczowym, by nastąpiła redukcja azotanów do azotynów; gdy była stosowana terapia antybiotykowa albo gdy w diecie brakuje azotanów. Leukocyty: wyniki należy odczytywać w czasie 60-120 sekund do pełnego wysycenia koloru. Intensywność barwy może być proporcjonalna do ilości leukocytów w moczu. Wysoki ciężar właściwy albo podwyższony poziom glukozy (powyżej 2000 mg/dl) powinny zaniżać wynik. Obecność cefaleksyny, cefalotyny albo wysokie stężenie kwasu szczawiowego może również zaniżać wyniki. Tetracyklina może powodować obniżenie reaktywności, a wysokie stężenie leku może powodować wynik fałszywie negatywny. Wysoki poziom białka może zmniejszać intensywność barwy. Test nie reaguje na erytrocyty ani bakterie często występujące w moczu.    Zasada działania testów oraz wartość oczekiwana Glukoza: test oparty może być na reakcji enzymatycznej, która przebiega pomiędzy oksydaza glukozy, peroksydaza oraz chromogenem. Glukoza może być najpierw utleniana, by później w obecności peroksydazy w reakcji nadtlenku wodoru z chromogennym jodkiem potasu wyprodukować kwas glukonikowy oraz nadtlenek wodoru w obecności oksydazy oraz glukozy. Od stopnia utlenienia chromogenu zależy poziom wysycenia barwy pola testowego od barwy zielonej do brązowej. W prawidłowym moczu glukoza nie powinna wystepować. Niewielkie ilości glukozy powinny być też wydzielane poprzez nerki.Jeśli w moczu konsekwentnie powtarzają się także tak małe ilości glukozy jak 100 mg/dl, to także należy wziąć pod uwagę, czy może nie występują nieprawidlowości. Bilirubina: test opiera się na reakcji bilirubiny z diazoniową dwuchloroaniliną w mocno zakwaszonym środowisku. Różne poziomy bilirubiny powodują proporcjonalne do jej steżenia w moczu wysycenie barwy różowej na pasku testowym. W prawidłowym moczu bilirubina nie może być wykrywana także przy użyciu czułych metod. Wykrycie choćby śladowych ilości bilirubiny wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Uzyskanie nietypowego odczytu (barwy innej niż oznaczająca wynik negatywny albo pozytywny na skali barwnej) może wskazywać na obecność barwników żółciowych w moczu, które powinny tuszować reakcję bilirubiny. Ciała ketonowe: test opiera się na reakcji barwnej ketonów z nitroprusydkiem sodu oraz kwasem acetooctowym. W wyniku owych reakcji wystepuje zabarwienie od jasnoróżowego przy wynikach negatywnych do ciemnoróżowego czy może szkarlatnego dla wyników pozytywnych. Ciala ketonowe nie występują w prawidłowym moczu. Wykrywalne poziomy ciał ketonowych powinny nie mniej jednak pojawiać się w warunkach fizjologicznie obciążających organizm takich jak głodówka, ciąża czy może częsty, intensywny wysiłek. Podczas stosowania diet odchudzających albo przy innych zaburzeniach metabolizmu weglowodanów, ciała ketonowe pojawiają się w moczu w podwyższonych stężeniach wcześniej niż w surowicy. Ciężar właściwy: test oparty może być na zmianach pKa niektórych polielektrolitów w zależności od stężenia jonów. Przy niskim stężeniu jonów wskaźnik zabarwi sie na kolor ciemnoniebiesko-zielony, przy podwyższonym stężeniu jonów nabierze barwy zielonej albo żółtozielonej. Cieżar właściwy losowo badanych próbek moczu wynosi od 1,003 do 1,035.8 Ciężar wlaściwy dobowego moczu dorosłego, zdrowego człowieka, normalnie odżywiającego się oraz przyjmującego płyny zawiera sie w przedziale 1,016-1,022.8 W przypadku cieżkich uszkodzeń nerek cieżar właściwy moczu wynosi ok. 1,010 wartości filtracji kłebkowej. Krew: ta próba może być oparta na aktywności hemoglobiny, która podobnie jak peroksydaza katalizuje reakcję dwuhydronadtlenku dwuizopropylbenzenu oraz 3,3″,5,5- tetrametylobenzydyny. Zakres barw wyników tego testu rozciąga się od pomarańczowego po zielony oraz ciemnoniebieski. Pojawienie się jakichkolwiek zielonych plamek na polu testowym albo rozwinięcie się koloru w kierunku zielonego w ciagu 60 sekund oznacza konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. Nasza krew często, chociaż nie zawsze wykrywana może być w moczu kobiet w czasie menstruacji. pH: test opiera się na zasadzie podwójnego wskaźnika dostarczając szeroką gamę kolorów odpowiadajaca pełnemu zakresowi pH moczu. Kolory wyników rozwijają się w przedziałach od pomarańczowego do żółtego oraz od zielonego do niebieskiego. Zakres normy pH moczu u noworodków wynosi 5,0 do 7,0. W pozostałych przypadkach 4,5 do 8,0, średnia wartość pH to także 6,0. Bialko: Reakcja oparta może być na zjawisku znanym jako „błąd białka” pH wskaźników, gdzie wskaźnik wysoce zbuforowany może zmieniać kolor w obecności bialek (aniony), podczas kiedy wskaźnik uwalnia jony wodorowe do białka. Przy stałym pH, pojawienie się jakiegokolwiek odcienia zieleni oznacza obecność białka. Zakres kolorów od żóltego do żółtozielonego oznacza wyniki negatywne. Pojawienie się kolorów od zielonego do zielononiebieskiego oznacza wyniki pozytywne. Bialko w ilości 1-14 mg/dl może być też wydzielane poprzez zdrowe nerki.3 Pole testowe dające wynik wyższy niż odpowiadający śladowym ilościom białka oznacza znamienną proteinurię. Dla moczu o wysokim ciężarze właściwym, test może dawać wynik oznaczający obecność śladowych ilości białka, chociaż jego rzeczywista obecność wystepuje w prawidłowym stężeniu. W przypadku wykrycia śladowych ilości białka należy przeprowadzić badania w laboratorium analitycznym. Urobilinogen: test ow bazuje na zmodyfikowanej reakcji Enhrlicha zachodzacej pomiędzy p-dwuetyloaminobenzaldehydem oraz urobilinogenem w środowisku mocno kwaśnym, w wyniku której powstaje różowa barwa. Urobilinogen może być jednym z głównych składników w syntezie hemu oraz substancją normalnie występujaca w moczu. W prawidlowym moczu stężenie urobilinogenu wynosi 0,2-1,0 mg/dl (3,5-17 μmol/l).8 Otrzymanie wyniku 2,0 mg/dl (35 μmol/l) może mieć znaczenie kliniczne oraz wymaga przeprowadzenia kolejnych badań. Azotyny: test polega na przejściu azotanów w azotyny w wyniku dzialania bakterii Gram ujemnych w moczu. W kwaśnym środowisku azotyny zawarte w moczu reaguja z kwasem p-arsanilowym, dając związek dwuazoniowy, który w reakcji z 1N-(1-naphtyl)-etylenodwuaminą powoduje powstanie koloru różowego. Azotyny nie sa wykrywane w prawidłowym moczu. Pole testowe dla tego skladnika może dać wynik pozytywny przy niektórych infekcjach, w zależności od tego jak bardzo długo mocz przetrzymywany był w pęcherzu przed badaniem. Przy krótkim przetrzymaniu moczu reakcje z azotynami zostaną wykryte jedynie w 40% przypadków infekcji, przy dluższym zatrzymaniu moczu (przynajmniej 4 godz.) w 80% przypadków. Leukocyty: test opiera się na obecności esterazy granulocytowej. Esterazy rozszczepiają pochodne estrów aminokwasowych pyrazolu uwalniając hydroksypyrazole. Pyrazole reagują wtenczas z solami dwuazoniowymi powodując pojawienie się kolorów od beżowo-różowego do szkarłatnego. W prawidłowym moczu reakcja ta nie występuje. Wykrycie śladowych ilości leukocytów w moczu nie posiada znaczenia klinicznego. W przypadku takiego wyniku zaleca się powtórzenie badania na świeżej próbce moczu. Potwierdzenie wyników pozytywnych albo śladowych może mieć znaczenie kliniczne.    Wykonanie badania Przed wykonaniem badania przygotować papierowy ręcznik oraz zegarek z sekundnikiem. Doprowadzić temperaturę testu do temperatury pokojowej (15 – 30°C)Rozedrzeć aluminiową kopertkę w zaznaczonym do tego celu miejscu. Wyjąć z kopertki test paskowy, zwracajac uwage, by nie dotknąć palcami po la reakcyjnych. W kopertce znajduje sie również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.Pasek testowy całkowicie zanurzyć w bardzo dobrze wymieszanym moczu oraz natychmiast jego wyjąć, by uniknąć rozpuszczania się odczynników na poszczególnych polach reakcyjnych.Po wyjęciu paska usunąć nadmiar moczu poprzez otarcie (przeciągnięcie) krawędzi paska o brzeg pojemnika z moczem. Trzymając test poziomo dotknać jego brzegiem do recznika papierowego tak, by dodatkowo osuszyć nadmiar moczu oraz by nie dopuścić do mieszania się odczynników z poszczególnych pól reakcyjnych.Trzymajac pasek testowy poziomo porównać zabarwienie pól na pasku ze skalą barwną umieszczona w opakowaniu uwzględniając odpowiadające poszczególnym parametrom czasy czytania zawarte w tabeli poniżej. Uwaga: Wszystkie pola, za wyjątkiem leukocytów, są czytane w ciągu 30 – 60 sekund, leukocyty są czytane w ciagu 120 sekund.Zmiany w zabarwieniu pól reakcyjnych, które obserwuje się po czasie 2 minut nie mają znaczenia diagnostycznego.    Pobranie moczu do badania Przy pobieraniu moczu do badania paskami URS 10 Test należy kierować się takimi samymi zasadami jakie stosuje się, kiedy mocz może być oddawany do badania w laboratorium analitycznym. Do badania należy pobrać próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia z pierwszej porannej zbiórki po okresie całonocnego spoczynku. Mocz należy zebrać do czystego oraz suchego pojemnika.Aby badanie moczu było wiarygodne oraz obiektywne, przed pobraniem należy unikać spożywania pokarmów zawierajacych barwniki i leków zmieniających zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkich wysiłków fizycznych, jak również unikać wysokobiałkowej diety. W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas krwawień miesięcznych, jak również 2 – 3 dni przed spodziewaną miesiączką oraz tuż po jej zakończeniu.Badanie powinno być też wykonane w ciągu 1 godziny od pobrania moczu. Skoro nie posiada takiej możliwości, próbkę moczu należy natychmiast zamrozić oraz doprowadzić do temperatury pokojowej dopiero przed wykonaniem badania. Nadto długie przetrzymywanie próbki w temperaturze pokojowej może doprowadzić do namnożenia bakterii oraz wpłynać na wartość pH moczu.Zmiana pH moczu na zasadowe może dawać fałszywie dodatnie wyniki na białko. Obecność glukozy w moczu również może obniżać wartość pH.Zanieczyszczenie próbki moczu środkami do oczyszczania skóry zawierajacymi chlorheksydynę może wpłynąć na wynik testu na białko, w mniejszym stopniu na ciężar właściwy oraz bilirubine.    Przechowywanie oraz trwałość testów Opakowanie Insight™ URS 10 Test zawiera 10 sztuk testów, skalę barwną służącą do odczytania wyników oraz instrukcję wykonania badania. Każdy test może być zapakowany w osobna kopertke foliową. W kopertce znajduje sie również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.Testy URS 10 należy przechowywać w temperaturze 2 – 30° C w ich oryginalnych opakowaniach. Opakowań nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, jak również nie zamrażać.Pasek testowy należy wyjąć z kopertki tuż przed wykonaniem badania.Nie należy używać testów po terminie ważności. Nie należy używać testu, skoro opakowanie foliowe może być uszkodzone. Nie należy używać testów przebarwionych, których kolor może wskazywaćna utratę wymaganych właściwości.    Opis Testy paskowe Insight™ URS 10 Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych.Testy URS 10 są plastikowymi paskami, na których zostały umieszczone oddzielne pola reakcyjne w postaci kolorowych kwadracików. Każdy test posiada 10 pól reakcyjnych, które służa do oznaczenia w moczu następujących parametrów: glukozy, bilirubiny, ketonów, cieżaru właściwego, krwi, pH, białka, urobilinogenu, azotynów oraz leukocytów.W przypadku kontaktu z moczem na poszczególnych polach zachodzą odpowiednie reakcje biochemiczne, które powodują zmianę barwy pola. Badanie testem URS 10 polega na zanurzenia paska testowego w próbce moczu oraz wzrokowym porównaniu barwy poszczególnych pól ze skalą barwną, która znajduje się w opakowaniu.Testy służą jedynie do użytku zewnętrznego. 

Sekcja z was męczy się z problemem, co czynić by jak najmądrzej dbać o zdrowie?Aktywność fizyczna posiada ogromne znaczenia dla zachowania zdrowia. Wcale nie potrzeba skomplikowanych przyrządów oraz drogich sprzętów. Wystarczy regularne, parę razy na tydzień, zażywanie ruchu. Może to również być też jazda na rowerze, jogging, a energiczny spacer, czyli modny ostatnio nordik walking. Aktywność fizyczna przyśpiesza metabolizm, poprawia kondycję organizmu, a również poprawia naszą odporność. Skoro nie zawsze masz czas by wyjść na rower czy może pobiegać, to również zacznij choćby od zrezygnowania z używania windy. Nie wszędzie również trzeb jechać samochodem, czasem można przejść pieszo. Ważne może być też by jeść dużo owoców oraz warzyw i produktów pełnoziarnistych (ciemne pieczywo). Ostatnia rada w kwestii jedzenia – nie przejadaj sie. Lepiej rozplanować 3-4 posiłki dziennie niż po szybkim śniadaniu wrzucić w siebie stertę jedzenia wieczorem. Nadwaga oraz otyłość są przyczyną wielu komplikacji zdrowotnych. Zniechęcają też do zażywania ruchu.
Nie koniecznie trzeba codziennie chodzić do lekarza by należycie zadbać o zdrowie. Przykład. W przypadku dolegliwości reumatycznych, ból może być jednym z najbardziej uciążliwych objawów. Może być całkowicie indywidualna sprawą każdego cierpiącego, w jaki sposób reaguje on na ból, jego obecność oraz charakter. Wystapienie bólu może być nieprzewidywalne. Może on mieć charakter przewlekły, staly albo okresowy, o zmiennym przebiegu, może być też mocny albo słaby. Może znacznie utrudniać codzienne życie, ale może stanowić jedynie niewielki kłopot dla chorego. Czasem wystarczą niewielkie dawki leków oraz zabiegów rehabilitacyjnych, by jego zmniejszyć, niekiedy potrzebne może być bardziej intensywne leczenie. Niektórzy chorzy, z niewielkim uszkodzeniem stawow czują mocny ból, inni, z dużym uszkodzeniem odczuwają ból niewielki. Ból może być też odczuwany w stawach, ale również innych miejscach niezwiazanych bezpośrednio z choroba.
Nie koniecznie trzeba codziennie chodzić do lekarza by należycie zadbać o zdrowie. Przykład. W przypadku dolegliwości reumatycznych, bol może być jednym z najbardziej uciążliwych objawów. Może być całkowicie indywidualna sprawą każdego cierpiącego, w jaki sposób reaguje on na ból, jego obecność oraz charakter. Wystąpienie bólu może być nieprzewidywalne. Może on mieć charakter przewlekły, staly albo okresowy, o zmiennym przebiegu, może być też mocny albo słaby. Może znacznie utrudniać codzienne życie, ale może stanowić jedynie niewielki klopot dla chorego. Czasem wystarczą niewielkie dawki leków oraz zabiegow rehabilitacyjnych, by jego zmniejszyć, niekiedy potrzebne może być bardziej intensywne leczenie. Niektórzy chorzy, z niewielkim uszkodzeniem stawów czuja mocny bol, inni, z dużym uszkodzeniem odczuwają bol niewielki. Ból może być też odczuwany w stawach, ale również innych miejscach niezwiazanych bezpośrednio z chorobą.

Advertisment

Written by

Filed under: best online essays · Tags: , ,

Comments are closed.